• .cz
  • .eu
  • .com
  • .net
  • .org
  • .info
  • .biz
  • .name
  • .us
  • .sk

Slovníček pojmů

Slovníček pojmů služeb společnosti OK hosting s.r.o.


1. Registrace - vyhledávače, katalogy - tvorba zpětných odkazů

Píšeme -li o registraci do vyhledávačů, nemáme tím namysli vyhledávače fullextové, se kterými se snad každý denně setkává na internetu při vyhledávání podle klíčových slov, nýbrž vyhledávače katalogové. Do fulltextového vyhledávače se zaregistrovat nelze, protože na ně platí tzv. technologie SEO, neboli optimalizace stránek pro vyhledávače.

1.1. Katalogové vyhledávače

Jedná se tedy o vyhledávání ve stromové struktuře témat, kdy klikáte na název oboru, jaký odpovídá vyhledávané stránce, a takto postupně upřesnujete svůj požadavek přesněji a přesněji, až dojdete do úzkého výběru profilované podkategorie, která obsahuje vámi upřesněné stránky  z vyhledaného oboru. Na rozdíl od toho, do fulltextového zadáte klíčové slovo do formulářového políčka a výsledkem je pak nalezen seznam odkazů, které klíčové slovo obsahují.

Základním předpokladem dobře fungující stránky je určitě registrace do katalogových vyhledávačů. Co se týče nákladů na tuto registraci, v poměru s náklady s podobným výsledkem (textová či bannerová reklamní kampaň, reklama v obvyklých neinternetových medií, SEO apod.), tak je to přímo nesrovnatelné. A přitom je registrace do katalogových vyhledávačů jednou z nejúčinnějších metod vůbec. Můžou mít vliv přímý stejně tak jako nepřímý, což si většina lidí ani neuvedomí.

1.2. Přímý a nepřímý vliv registrace webovek v katalogových vyhledávačích

Přímý vliv je víceméně jasný. Jde o uvedení Vaší internetové prezentace ve vyhledávačích na místa, kde Vaše služby či jiné informace z Vaší prezentace budou potencionální zákazníci hledat. Cílení na konkrétní skupinu možných zákazníků je tedy zde velice obrovské, a s tím není nezanedbatelný ani poměr shlédnutí ku kliknutí, či tzv. konverzní poměr (poměr mezi počty návštěvníků, kteří se z vyhledávačů na Vaše stránky dostanou a počty těch, ze kterých se stanou Vašimi klienty).

Nepřímý vliv je pak u tzv. tvorby zpětných odkazů na vaši internetovou prezentaci, která patří mezi jednu z největších SEO technik. Fulltextové vyhledávače totiž kvalitu stránek posuzují především podle počtu odkazů, které se nachází na jiných cizích webových prezentacích, na kterých odkazy vedou na Vaši prezentaci. Vychází tedy z myšlenky, že na kvalitní internetové prezentace odkazuje spousta jiných. A jesliže-li je prezentace kvalitní, je nejlepší ji pří výsledcích nabídnout na přední pozici. Zde jde poznat vazbu mezi různými druhy vyhledávačů, nebo spíše vyhledávacími metodami. Celá struktura kvalitní prezentace na internetu je jako řetěz, u něhož jedna slabá část dokáže zpřetrhat vše. A proto je tedy nezbytné dát důraz na všechny části kvalitní internetové prezentace.


2. SEO optimalizace

SEO (search engine optimization) je v dnešní době jednou z nejčastěji diskutovaných technologií tvorby internetových prezentací se zaměřením na co největší přívětivost vůči vyhledávačům.

Pokud pouze chcete registrovat svoji webovou prezenaci do katalogových vyhledávačů, tak o tom uvádíme informace na stránce Registrace - vyhledávače.

2.1. Druhy vyhledávačů

Vyhledávače rozdělujeme na katalogové a fulltextové. Chcete-li být uvedeni v některém katalogovém, je zde třeba webovou prezentaci ručně zaregistrovat. Následně pak bude přístupná ve stromové struktuře vyhledávače, při vyhledávání dle témat. Další a v poslední době daleko upřednostňovanější skupina vyhledávačů jsou fulltextové.

2.2. Fulltextové vyhledávače

Jsou to vyhledáváče, automaticky projíždějící internetové prezentace, rozebírají zde jejich obsah, strukturu zdrojového kódu aj. a do své databáze, která později slouží k servírování výsledků hledání, ukládají užitečné informace. S tímhle ste se určitě setkali. Zkuste například třeba světově nejznámější vyhledávač Google, zde máte jen jedno formulářové pole pro zadaní nějkého klíčového slova. Ještě před tím než Vám prhlížeč nabídne vhodné výsledky podle klíčového slova, tak musí projít milony stránek podle databáze a klíčové slovo na stránkách najít.

A následně se jedná o to, kolikrát, kde, značkou (tagem) jaké váhy bude označeno a mnoha jiné parametry, jejíchž určování je taková menší alchymie. To vše má totiž vliv na to, zda na prvních pozicích objeví webová prezentace Vaše nebo nějakého konkurenta. O tom , že přívádí vyhledávače Vaše potencionální zákazníky na Vaši internetovou prezentaci a tím Vám napomáhají k zisku v online obchodu, není ani třeba zmiňovat.

2.3. SEO vám přivede na internetovou prezentaci nové zákazníky

Zda-li tedy chcete, aby se Vaše internetová prezentace aktivně podílela na hledání potencionálních zákazníků a investice vložené do její tvorby by se měli několika násobně vrátit a udělat Vaší společnosti nějaký užitek a ne jen parádu či pro uvedení na Vašich vizitkách společnosti, je zapotřebí při samotném začátku vzniku prezentace myslet na SEO.

A jak s touto zátěží, která by Vám mohla dělat těžkou hlavu, můžem pomoci my? Pokud si u nás necháte internetovou prezentaci tvořit, tak právě technika SEO je pro nás samozřejmostí a během celé tvorby je aplikována automaticky. Ale máte-li prezentaci zhotovenou zásluhou jiného tvořitele, zvládneme použitý kód zkontrolovat a dále postupovat takovým způsobem, aby byl kód stránky efektivnější pro pohled SEO.

2.4. Můžeme i spolupracovat a poradit

Jednou z možností naší spolupráce může spočívat v provedení auditu stránek a tím tak technicky založenějšímu zákazníkovi sdělit několik rad, jak by svoji prezentaci měl poupravit, aby byla prezentace více na intenetu vidět. Zda tedy zákazník není technicky založen, pak samozřejmě můžeme kroky dle rady provést úplně za něj. Jenže mouhou zde nastat situace, že kód prezentace není úplně SEO optimální, ale alespoň na úrovni "zhruba" průměrné, se kterou lze nadále nějakým zbůsobem pracovat tak, aby to mělo nějaký efekt. Nikdy se ale nemůžeme postarat o výsledek, jako při samotné tvorbě nové prezentace

Další přípapad může také může nastat, že kód prezentace je zcela nesrovnatelný s dnešnímý standardy pro tvorbu internetové prezentace - takových případů je v dnešní době nejvíce. Například prezentace tvořené v programu Microsoft FrontPage jiných podobných WYSIWYG editorů. V takových prezentacích by případné lokální změny nedělaly žádný efekt a bylo by potřeba přistupovat k celkovému přepisování kódu prezentace od začátku do konce. Přepisují se ty části, co běžný uživatel třeba ani nevidí. Design stránek se měnit může, ale také ani nemusí. Taková úprava může být jen o něco méně náročnější, ve výjimkách i složitější, než samotná tvorba zcela nové internetové prezentace.

2.5. A kolik za to musíte "pustit z kapsy"?

Částka se v tomto ohledu určuje hodně individuálně až teprve, co jsme obeznámeni s rozsahem požadovaných úkolů. Vše vychází z velikosti a složitosti upravování prezentace a stejně tak stavu daného kódu a úrovni požadované optimalizace. Můžeme tedy úvest, že cena začíná na 1.000,- Kč za konzultační služby a předložení rad na řešení u nenáročných typů prezentací a dále se může vyšplhat až na cenu tvorby profesionálně realizované internetové prezentace za použití moderních technologií a zásad vytvoření kvalitní, spravně zaměřené, okamžitě přístupné a vyhledávačemi použitelné webové prezentace.

Hotline podpora:Obchodní oddělení:Registrace domén:
tel: +420 211 15 16 15tel: +420 211 15 16 15domeny@okhosting.cz
hotline@okhosting.czfax: +420 211 15 16 15
obchod@okhosting.czVýroba, správa a aktualizace www stránek:
weby@okhosting.cz

© 2021 OK hosting s.r.o. / Redakční systém MultiCMS